Utak és gyorsforgalmi utak

An aerial shot showing the construction of the Tyne Tunnel

Utak és gyorsforgalmi utak építése

Hogyan építhet több utat
a költségvetéséből

A helyi és országos szintű közútkezelő szervezetek folyamatosan szembesülnek azzal
a hatalmas feladattal, hogy közösségeik közútjait megépítsék és fenntartsák. Az új utakat és a meglevők felújítását tervező mérnökök mindig biztonságosabb, jobb, tartósabb utakat igyekeznek létrehozni gazdaságosabb, fenntarthatóbb és klímarugalmasabb módon.

A meglevő utak és a gyorsforgalmi úthálózat fenntartásáért felelősök egyre nagyobbra nyíló rést tapasztalnak a romló úthálózat igényei és a szűkülő karbantartási költségvetés között. A folyamatosan növekvő anyag- és munkabérek, és az állandóan növekvő felelősségi kör mellett hogyan maradhatnak a felszínen a közútkezelő társaságok?

A Tensar évek óta segíti a közútkezelők közútfejlesztési és gyorsforgalmi útépítési munkáját, és a megbízható út- és burkolatprojektek iparági vezetővé vált. A Tensar szakértelemmel és szoftverkészlettel támogatott bevált technológiáink alkalmazásával segíthetünk a burkolat-, föld- és hídépítési munkák költségvetéseinek jobb kihasználásában.

Image of Útburkolatok

Útburkolatok

A burkolattervezők azért választják a Tensar technológiát, hogy növeljék az új burkolatok élettartamát, vagy csökkentsék a burkolatréteg vastagságát. Egy Tensar stabilizációs georács a földműbe kerül betervezésre, a kötőanyag nélküli réteg alá, vagy abban elhelyezve, hogy szabályozza a kőanyag szemek mozgását. Ez csökkenti a deformációkat és növeli a burkolat szilárdságát a burkolatszelvényen belül, javítja és megtartja a burkolat merevségét. 

A burkolatvastagság csökkentésével csökkenteni lehet az anyag- és szállítási költséget, az építési időt és a karbonkibocsátást. A burkolat élettartamának növelése csökkenti a jövőbeli karbantartási igényeket és csökkenti a teljes élettartamra vetített költségeket.

Ahogy a kötőanyag nélküli rétegek hatékonyságát növelni lehet, úgy annak is megvan a lehetősége, hogy a hajlékony burkolatok aszfaltrétegeinek hatékonyságát növeljük. A Tensar rétegközi termékei beépíthetők az aszfaltrétegekbe, és növelik a burkolat fáradási teljesítményét. Ezért a tervező vékonyabb aszfaltrétegeket tervezhet be egy adott teljesítményre. Az aszfaltréteg vastagság csökkentése jelentősen kihat a teljes burkolat, és a földmű költségeire. Alternatívaként a növekvő teljesítményszintek kedvezően hatnak a teljes élettartam költségekre. 

Image of Útalapok

Útalapok

Egy burkolat teljesítményét közvetlenül befolyásolja az alatta levő útalap minősége és élettartama. A gyenge vagy változó talajokra épített utak tervezőinek az erős és stabil útalap megtervezéséhez figyelembe kell venniük az útszerkezet kialakítását, valamint a felhasznált anyagokat és rétegvastagságokat. Fontos az altalaj védelme is az építési munkák során. Az altalaj deformációja, nyomvályúsodása és átformálása hatással van a szilárdságra és a vízvisszatartásra, ami befolyásolja az új burkolatok és az úttükör teljesítményét és élettartamát.  

A Tensar georácsok képesek javítani a burkolt és burkolatlan útalapok hosszú távú teljesítményét azáltal, hogy védik az altalajt az építés alatt, stabilizálják a javítóréteget és/vagy ágyazati rétegeket, hogy a lehető legjobb útszerkezetet biztosítsák. Az útalap rétegek stabilizálásával és megerősítésével csökkenthető mind a javítóréteg, mind az ágyazati rétegek vastagsága, ami csökkentheti az építési költségeket. Csökkennek továbbá a talajkiemelés, az anyagfelhasználás, a munkaterületre való beszállítás és onnan való elszállítás költségei és a karbonkibocsátás, és tartósabb, fenntarthatóbb és rugalmas útszerkezetet jön létre. 

Image of Még nagyobb érték

Még nagyobb érték

Mi lenne, ha nagyobb teljesítményű, és rugalmasabb burkolatokat tervezhetne fenntarthatóbb módon - a költségek növekedése nélkül? Mi lenne, ha akár 200 %-kal meghosszabbíthatná az útburkolat élettartamát, vagy megnövelhetné a szőnyegezés élettartamát, hogy csökkentse az újraaszfaltozási munkák költségét km/évre vetítve? Mindez lehetséges a Tensar útépítési és gyorsforgalmi út-megerősítési eljárásaival.

Noha a közfigyelem az út burkolatára irányulhat, az úthálózat alatt jelentős földművek, töltések és hídszerkezetek húzódnak meg. Az utak és gyorsforgalmi utak építésben dolgozó szerkezeti és geotechnikai mérnökök mindig ugyanazzal a követelménnyel néznek szembe: nyújtsanak többet kevesebbért. Igyekeznek továbbá gazdaságosabban, fenntarthatóbban és nagyobb rugalmassággal tervezni. A cél, hogy a közúti töltéseket kisebb területigénnyel, gyorsabban és kisebb karbonkibocsátással, a hídpályákat pedig nagy karbantartási igényű szerkezeti gerendák nélkül, közvetlenül a kisebb költségű, erősített hídháttöltésekre ültetve építsék meg, újrahasznosított töltésanyag használatával. A Tensar bevált megoldásokkal rendelkezik burkolatokhoz, földművekhez és híd alépítményekhez, amiket a Tensar szakértelem és szoftverkészlet támogat.

Image of Duzzadó talajok

Duzzadó talajok

Néhány útkezelőnek be kell érnie duzzadó agyagos talajokkal, melyek az ilyen talajokban végbemenő nedvességtartalom-változások által okozott zsugorodással és duzzadással potenciálisan súlyosan befolyásolják az új burkolatok élettartamát. A romlás rendszerint a burkolatnak az út hosszirányában keletkező korai repedések formájában jelentkezik. 

 

Image of Burkolat karbantartás

Burkolat karbantartás

A hagyományos burkolatkarbantartási stratégiák gyakran alkalmazzák a burkolatfelület újraszőnyegezését a felszín lezárása és az élettartam hosszabbítása céljával. A meglevő burkolatban levő repedések vagy hézagok azonban gyakran áttükröződnek a ráhúzott rétegen, csökkentve annak hatékonyságát és élettartamát, és gyakran az egyetlen megoldás a vastagabb és még vastagabb ráhúzott réteg.

A ráhúzott réteg alá beépített Tensar aszfalt rétegközi rács megfogja a repedéseket, késlelteti azok terjedését és növeli a ráhúzott réteg élettartamát. A ráhúzott réteggel végzett javítás egy kilométerre vetített éves költsége jelentősen csökken. A beépítendő rétegközi termékért fizetett kis többletköltség aránytalanul nagyobb megtakarítást eredményez a teljes költségekben.

Image of Teljes mélységű útszerkezet átépítés

Teljes mélységű útszerkezet átépítés

A megnövekedett anyagköltségekkel és fenntarthatósági célokkal kötelezővé válik az útkarbantartásnál keletkező anyagok újrahasznosítása vagy újrafelhasználása. Terjed a teljes mélységű útszerkezet átépítés elfogadottsága, és egyre több térségben alkalmazzák azt széles körben. A meglevő burkolatot bontáskor törik, újraterítik és tömörítik, mielőtt az új aszfaltréteget vagy javítóréteget ráterítik. Bizonyos esetekben a technológia részeként új kötőanyagot is adnak hozzá bitumen vagy cement formájában. Egy Tensar stabilizációs georácsnak az újrahasznosított anyagú réteg alá való beépítése javítja a tömörítést és erősebbé teszi a rehabilitált burkolatot, növelve annak élettartamát.

Image of Földművek és híd segédszerkezetek

Földművek és híd segédszerkezetek

Szinte minden útépítési munkával együtt jár támfalak, úttöltések, hídháttöltések és más szerkezetek építése. A közútkezelők és az útépítő vállalkozók régóta értékelik a Tensar erősített talajmegoldások sok előnyét. A Tensar egy sor TensarTech talajrögzítő rendszerrel rendelkezik támfalakhoz, meredek rézsűkhöz és hídháttöltésekhez. Ezek az útszerkezet-fejlesztési megoldások jelentős költségelőnyöket és építési program előnyöket kínálnak az alternatív építési megoldásokkal szemben. Lehetővé teszik továbbá az újrahasznosított és a helyben nyert töltésanyagok felhasználását, amivel csökkenthetők a költségek és minimalizálhatók a helyi beavatkozások. A Tensar innovatív megoldásokkal rendelkezik gyenge talajokra épülő töltésalapok építéséhez, amivel gyorsítható az építés, csökkenthető a területigény és szabályozható a süllyedés. 

Tensar-Plus-Final-Logo-White.png

Tervezzen magabiztosan, bárhonnan.

  • Tervezzen és értékeljen burkolat- és kavicsszelvényeket
  • Tervezzen és értékeljen munkaplatformokat
  • Hasonlítson össze könnyedén alternatív anyagokat
  • Határozza meg a kezdeti és az életciklusra vetített költségmegtakarítást, időmegtakarítást és fenntarthatósági mutatókat
  • Készítsen magas szintű összefoglalókat a tervezési alternatívákról a projekt érdekeltjei számára
  • Ossza meg az együttműködést segítő funkciókat

Tudjon meg többet

Kezdje el a tervezést most

Stacked Image 0

Út- és gyorsforgalmi utak építése - Források