Georácsok utakhoz, burkolatokhoz
és forgalomnak kitett területekhez

application-roads-580-580

Utak, burkolatok és forgalomnak kitett területek

Gyorsítsa az építést
és csökkentse költségeit georácsokkal

A kötőanyag nélküli rétegek erősítése lehetővé teszi a rétegvastagság csökkentését a véges mennyiségű szemcsés anyag és más burkolatanyagok mennyiségének csökkentésével. A Tensar georácsok útszerkezetekben való alkalmazása csökkenti a költségeket, a projekt időszükségletét és a karbonkibocsátást, hozzájárulva ezzel a fenntartható célkitűzésekhez.

A Tensar georács technológiáját elsősorban útépítésben használják, de a következőkre is alkalmazható:

 • Földmű és altalaj stabilizáció
 • Javító réteg és ágyazat vastagságcsökkentés
 • Burkolt és burkolatlan utak teljesítményének növelése
 • Nagy terhelésű burkolatok teherbírásának javítása
 • A Tensar aszfalt rétegközi termékek csökkentik az aszfaltburkolatok repedezését és növelik a fáradási élettartamot
Image of Burkolt utak

Burkolt utak

A burkolt utak és forgalomnak kitett területek merev, vagy hajlékony burkolatszerkezeteket tartalmaznak. A hajlékony útpályaszerkezetek jellemzően bitumenes kötőanyagú burkolattal készülnek, míg a merev pályaszerkezetek beton burkolattal.

Mindkét pályaszerkezet típus erős alapot igényel, jellemzően egy vagy több réteg kötőanyag nélküli szemcsés anyagot. Egy kötőanyag nélküli réteg szilárdsága és merevsége megfelelő stabilizációs georács beépítésével növelhető, ami a forgalmi teljesítmény és a burkolat élettartam növeléséhez vezet.

Nagyon gyenge talajokon egy georáccsal stabilizált réteg használható a talajkiemelés és anyagcsere, a vegyszeres stabilizáció vagy a vastag javító réteg alternatívájaként.

Itt olvashat többet
Image of Hajlékony burkolatok

Hajlékony burkolatok

A hajlékony burkolatszerkezetek korai tönkremenetelének gyakori oka a progresszív oldalirányú és függőleges elmozdulások, és az altalaj és a kötőanyag nélküli rétegek gyengülése. A pályaszerkezetbe beépített Tensar georácsok javítják a burkolt pályaszerkezetek átfogó merevségét, ami a forgalomképességet javítja. Ezt úgy érik el, hogy a rács alakkal záró kötést hoz létre a szemcsés anyaggal, befogja a szemcséket meggátolva azok elmozdulását, és így egy mechanikusan stabilizált réteget (MSL) hoz létre. A georácsok útpályaszerkezetekben való alkalmazása javítja a forgalmi teljesítményt, minimalizálja a hajlékony burkolatoknál szokásos karbantartást és rehabilitációt.   

A felületi repedezés hozzájárul a hajlékony burkolatok romlásához, de a burkolatréteg alá beépített Tensar aszfalt rétegközi termékek az út rejtett erősségévé válnak. Meggátolják a repedések terjedését és javítják a kifáradási teljesítményt. Ezzel javul a burkolat teljesítménye és végső soron csökken a karbantartásigény és az élettartam költség. 

Itt olvashat többet
Image of Merev burkolatok

Merev burkolatok

A burkolatszerkezetbe beépített Tensar georácsok segítenek Önnek erősebb, tartósabb merev burkolatokat építeni. Egy mechanikusan stabilizált rétegre (MSL) épített, és Tensar georácsokat alkalmazó merev útpálya szerkezet nagyobb teherbírást biztosít, mint egy vastagabb, szemcsés anyag alapréteg. Ez rugalmasabb egy burkolatalapot eredményez, ami nem veszíti el a szilárdságát az idő folyamán.   

A georács alakkal záró kötést hoz létre a szemcsés anyag szemeivel és rögzíti a szemcsés anyagú alapréteget, ami kisebb deformációt eredményez a burkolat élettartama alatt. A befogás csökkenti a szemek mozgásának lehetőségét, korlátozza az alap deformációját és a szemcsés alapréteg altalaj anyagával való szennyeződését.  

A legtöbb betonburkolati probléma a rosszul teljesítő hézagokból ered. A rossz teherátadás nagy táblafeszültségeket okoz, ami elősegíti a tönkremenetelt, a pumpáló hatást és a sarokletöréseket. A Tensar georács MSL egy merev rugalmas réteget biztosít, ami minimalizálja a betonfelület mozgáskülönbségeinek lehetőségét, ami a tönkremenetel és sarokletörések kiváltó oka. 

Image of Nagy teherbírású burkolatok

Nagy teherbírású burkolatok

Sok bekötőút, farm és piaca közötti út, nyersanyagszállító, megközelítő vagy ideiglenes út nem rendelkezik szilárd burkolattal, vagy csak vékony, nem szerkezeti értékű szórással és zúzalékkal javított burkolattal van ellátva vízszigetelési és pormentesítési célból. A burkolatlan utaknál az altalaj védelmét és a sima útfelület fenntartását a kötőanyag nélküli rétegek biztosítják. 

A Tensar georácsok nagy terhelésű burkolatszerkezetekbe való beépítésével lehetővé válik a nagy teherbírású burkolatok tervezési élettartamának három-hatszoros mértékű megnövelése, ami jelentős életciklus költség megtakarításokhoz vezet. 

Image of Burkolatlan utak

Burkolatlan utak

Sok bekötőút, farm és piaca közötti út, nyersanyagszállító, megközelítő vagy ideiglenes út nem rendelkezik szilárd burkolattal, vagy csak vékony, nem szerkezeti értékű szórással és zúzalékkal javított burkolattal van ellátva vízszigetelési és pormentesítési célból. A burkolatlan utaknál az altalaj védelmét és a sima útfelület fenntartását a kötőanyag nélküli rétegek biztosítják. 

A gyenge vagy változó talajokra épített utak az építés alatt védelmet igényelnek a további deformációval szemben. Az építés után az altalajt védeni kell a forgalmi terheléstől, ami az altalaj deformációját és az út tönkremenetelét okozhatja. 

Az útszerkezetbe beépített Tensar georácsok célja, hogy a szemcsés alapréteggel mechanikus kötést létesítsenek és azt rögzítsék, egy olyan mechanikusan stabilizált réteget (MSL) létrehozva, amely egyenletesen osztja el a terhelést. Az úterősítő georácsok növelik a teherbírást, biztosítják a hosszú távú állékonyságot és teljesítményt. A szemcsés anyagú réteg úterősítő georácsokkal való megerősítése lehetővé teszi a rétegvastagság csökkentését. A véges mennyiségben rendelkezésre álló szemcsés anyagok mennyiségének csökkentésével csökkennek a projekt költségek, az idő és a kibocsátás, ami hozzájárul a fenntarthatósági célok teljesítéséhez.

Itt olvashat többet
Image of Aszfalt erősítés

Aszfalt erősítés

Az aszfaltburkolatban keletkező repedések terjedése lehetővé teszi a víz behatolását, gyengítve az alapréteget és az altalajt, és a szilárdság további romlásához és végleges elvesztéséhez vezet. Az aszfalt erősítés csökkenti az aszfaltburkolat repedéseinek áttükröződését és az alsó rétegek hőmozgása, vagy az altalajok zsugorodása által keltett reflexiós repedést. Az aszfaltréteg megerősítése növelheti annak élettartamát is a fáradásos repedések megjelenésének késleltetésével. 

A Tensar számos aszfalt rétegközi kompozittal és georáccsal rendelkezik utakhoz, melyek célja, hogy együtt dolgozzanak a bitumenes kötőanyagú réteggel: növeljék a szakító merevséget, korlátozzák a nyúlást és csökkentsék a repedések kialakulását és méretét. A kompozit rétegközi termékek egy georácsra erősített szövetből állnak, ami együtt erősítést ad, feszültségelnyelő membrán köztes rétegként (SAMI), és nedvességszigetelő rétegként működik.

Tensar-Plus-Final-Logo-White.png

Tervezzen magabiztosan, bárhonnan.

 • Tervezzen és értékeljen burkolat- és kavicsszelvényeket
 • Tervezzen és értékeljen munkaplatformokat
 • Hasonlítson össze könnyedén alternatív anyagokat
 • Határozza meg a kezdeti és az életciklusra vetített költségmegtakarítást, időmegtakarítást és fenntarthatósági mutatókat
 • Készítsen magas szintű összefoglalókat a tervezési alternatívákról a projekt érdekeltjei számára
 • Ossza meg az együttműködést segítő funkciókat

Tudjon meg többet

Kezdje el a tervezést most

Stacked Image 0